LEDIGA ARBETSPLATSER


På denna sida publiceras alla försvarsministeriets lediga arbetsplatser.  Närmare information om statsförvaltningens arbetsplatser hittas via länkarna nedan.

Finansministeriet: Staten som arbetsgivare

Statsförvaltningens rekryteringsportal
SPECIALSAKKUNNIG, TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID


Vid försvarsministeriet kan ett tjänsteförhållande för viss tid som specialsakkunnig sökas för tiden 1.10.2018–29.2.2020. Tjänsten är gemensam för ministeriet och placerad vid försvarspolitiska avdelningens forskningsenhet. Grunden för visstidsanställning är att det är fråga om ett vikariat.


Försvarspolitiska avdelningens ansvarsområde är utvärdering av utvecklingen i den säkerhets- och försvarspolitiska omgivningen. Avdelningen utformar grunderna för försvarspolitiken och de planeringsgrunder som ska ges försvarsmakten. Försvarsministeriets forskningsenhet producerar kunskapsunderlag och grunder som stöd och underlag för ministeriets planering och beslutsfattande.  Försvarsforskningen omfattar forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet och stöder försvarsförvaltningens sektorer och strategiarbete. Kunskaps- och kompetensunderlaget byggs upp med egna forskningsfunktioner och beställd forskning samt nationellt och internationellt samarbete.


Den specialsakkunniga har till uppgift att delta i beredningen av och projekthanteringen i fråga om ministeriets forskningsplan samt i forskningssamarbetet och sakkunnignätverken i branschen. Dessutom ingår i uppgiften att delta i den prognostiserings- och analysverksamhet som gäller den nationella och internationella omgivningen. Vidare ingår i uppgiften bevakning och beredning vid ministeriet av EU:s försvarsforskning. Den sakkunniga samarbetar intensivt med ministeriet och förvaltningsområdet samt med andra myndigheter och intressentgrupper.

Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap finns det inga föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsteförhållandet, men för att de uppgifter som ingår i tjänsteförhållandet ska kunna skötas med framgång förutsätter vi högre högskoleexamen och förmåga att arbeta som sakkunnig på flera sektorer inom forskningsbranschen. Utöver detta förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Skötseln av uppgifterna kräver god social kompetens, erfarenhet av projektarbete och förmåga till självständigt arbete. Kännedom om försvarsförvaltningen och statsrådet räknas som merit.

Av den som ska utnämnas till tjänsteförhållandet kan med den sökandes samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).


Tjänsteförhållandet är placerat i kravnivå 12 i ministeriets lönesystem (den uppgiftsrelaterade lönen är 3 342,29 €/månad). Dessutom betalas en lönedel enligt den individuella arbetsinsatsen och den kan utgöra högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.


Ytterligare upplysningar om uppgiften ger Pekka Appelqvist, forskningsdirektör, (pekka.appelqvist@defmin.fi, tfn 0295 140 360) och Marikaisa Tiilikainen, konsultativ tjänsteman (marikaisa.tiilikainen@defmin.fi,  tfn 0295 140 351).


Ansökan, som ska riktas till försvarsministeriet, ska lämnas in senast 25.9.2018 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (arbetsnyckel 27-952-2017). Ansökan med meritförteckning kan också lämnas in till försvarsministeriets registratorskontor på adressen PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors.


Försvarsministeriet är en rökfri arbetsplats.


Helsingfors 30.8.2018

Försvarsministeriet


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä